Zamów kuriera: 12 307 74 44

Regulamin MBE 005

Regulamin punktu Mail Boxes Etc.

1. Zagadnienia obsługi przesyłek kurierskich wyznaczają regulaminy umieszczone bezpośrednio na stronie konkretnego przewoźnika, Regulamin ogólny punktów Mail Boxes Etc. dostępny na stronie www.mbe.com.pl oraz w punkcie MBE przy ul. Królewskiej 51

2. Firma Mail Boxes Etc. nie uczestniczy w procesie transportu (nie jest przewoźnikiem) a jedynie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy klientem a firmą kurierską.

3. Firma Mail Boxes Etc. nie ponosi odpowiedzialności za przepisy i procedury celne obowiązujące na terenie kraju odbiorcy.

4. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata, nadawca zobowiązany jest pokryć koszty powrotu paczki.

5. Jeżeli firma kurierska uzna reklamację za podstawną i dokona zwrotu opłaty za przesyłkę, firma Mail Boxes Etc. potrąci 40% kwoty za obsługę zlecenia.

6. Towar nie odebrany przez klienta z punktu Mail Boxes Etc. przez okres 6 miesięcy przechodzi na własność firmy, właściciela punktu Mail Boxes Etc.

7. Klient korzystający z usług MBE akceptuje regulamin Mail Boxes Etc. 

Dane osobowe

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  • wszelkie przekazane Punktowi Obłsugi MBE dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem SOF/GSOF, zgodnie z art.. 23 punkt 1.3 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych,
  • administratorem danych osobowych jest Punkt Obłsugi MBE któremu dane są przekazywane
  • Izabela Partyka Feniks, ul. Królewska 51,30-081 Kraków, NIP 9551013463, Regon 812099493
  • osoba przekazująca dane uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub zmiany,
  • dane osobowe są zapisywane i przetwarzane na nośnikach magnetycznych i wyodrębnione dla celów statystycznych oraz w odniesieniu do dystrybucji materiałów reklamowych dotyczących działalności Punktu Obłsugi MBE oraz MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również, że udostępnienie danych jest dobrowolne, a każda odmowa Klienta dotycząca przetwarzania przedmiotowych danych jest dla Punktu Obłsugi MBE wiążąca.  

 

ul. Królewska 51, 30-081 Kraków, tel. 12 307 74 44, mbe005@mbe.pl

Copyright © MBE, Projektowanie stron